Missie van onze vereniging

scheelzien.org VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) werd op 10 oktober 2017 opgericht onder leiding van Michael Lievens (o1989). Michael kijkt zelf al sinds zijn derde scheel. Na erg slechte persoonlijke ervaringen met het zorgsysteem, waaronder drie oogspieroperaties met ettelijke jaren van permanent dubbel zicht en serieuze lees- en leerproblemen tot gevolg, ontdekte hij in 2010 op 20-jarige leeftijd het Engelstalige boek “Fixing My Gaze” door Susan Barry. Het boek was een keerpunt in zijn leven en heeft de manier waarop hij de behandeling van zijn schele oogstand en lui oog benaderde ingrijpend veranderd.

Naar aanleiding van het boek heeft hij vijf jaar intensief aan visuele training gedaan waardoor hij bepaalde symptomen, zoals het dubbel zicht, heeft kunnen verminderen en zijn visuele functionaliteit alsnog heeft kunnen verbeteren. Via enkele websites die hij oprichtte, merkte hij bovendien dat zijn eigen ervaring eerder de regel dan de uitzondering was en kwam hij tot de conclusie dat er een grote nood is aan betere informatieverstrekking en ondersteuning voor mensen die scheel zien en/of een lui oog hebben.

Hieronder worden de verschillende doelstellingen van onze VZW uiteengezet:

 • Informeren en ondersteunen van patiënten en ouders van patiënten
  • Rechtstreeks met informatie, boeken, diensten en andere producten
   • Met de vertaling van “Fixing My Gaze” onder de titel “Diepte Leren Zien” willen we mensen die scheel zien of ouders van scheelziende kinderen de mogelijkheid geven om op basis van de meest recente neurowetenschappelijke informatie en inzichten optimale beslissingen te nemen over hun eigen behandeling of de behandeling van hun kind. Het boek is het eerste van een reeks initiatieven die de behandeling en levenskwaliteit van scheelziende mensen of mensen met een lui oog zal verbeteren.
  • FB-supportgroep en ontmoetingsmomenten
  • Media (website, pamfletten, video’s, radio, podcasts, …)
 • Erkenning en bewustzijn bevorderen in het onderwijs en op de werkvloer
  • Uiteenzettingen
  • Ontmoetingsmomenten met ervaringsdeskundigen en zorgverleners
 • Belangenverdediging op beleidsniveau en bij behandelende beroepsgroepen (oftalmologen, orthoptisten en functioneel optometristen) :
  • Erkenning van visuele therapie als (primaire) behandeling voor strabisme en amblyopie. Visuele therapie is de minst riskante, minst invasieve en meest doeltreffende evidence-based behandelingsmethode voor strabisme en/of lui oog. Als dusdanig moet ze de eerste behandeling voor scheelzien en/of lui oog zijn in plaats van oogspierchirurgie
  • Streven naar een verlaging van de financiële drempel tot visuele therapie door terugbetaling door de ziekteverzekering. Ook voor de overheid is op lange termijn kostenbesparend om preventie en meer doeltreffende behandelingen terug te betalen. Enerzijds zullen over de gehele levensduur van de patiënt minder kostelijke en ingrijpende behandelingsmomenten nodig zijn. En anderzijds zal de overheid aan de inkomstenzijde een stijging merken door meer gelukkige, productieve en visueel sterke burgers die optimaal kunnen bijdragen aan de maatschappij.
  • Ijveren voor een correcte en gebalanceerde informatieverlening aan de patiënt vanwege de behandelende beroepsgroepen

2 antwoorden naar “Missie van onze vereniging”

 1. Beste

  U schrijft: ‘Erkenning van visuele therapie als (primaire) behandeling voor strabisme en amblyopie. Visuele therapie is de minst riskante, minst invasieve en meest doeltreffende evidence-based behandelingsmethode voor strabisme en/of lui oog.’
  Zowel de term Visuele training als Strabisme is wel zeer breed.
  Ik kijk bijvoorbeeld uit naar betrouwbare studies die EBP-behandelingsmethoden voor amblyopie bevestigen (buiten occlusietherapie). Bezorgt u ze mij via mail?

  Bedankt en met vriendelijke groet
  Inge

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*