Verschil tussen optometrist en oftalmoloog

Optometristen, en vooral functioneel optometristen, zijn professionals gespecialiseerd in het gebruik van de ogen en de ogen in relatie tot het brein en het gehele lichaam. Ze benadrukken goede samenwerking van beide ogen en het gunstig effect dat dit heeft op lichaamscoordinatie en de mens in het algemeen (veiliger en stabieler gevoel, meer zelfvertrouwen, etc.). Dit trachten zij te bekomen doormiddel van visuele therapie. Verder zijn zij ook getraind in het behandelen van diverse oogaandoeningen als bijziendheid, verziendheid en astigmatisme.

Optometristen zijn geen dokters, dit wil zeggen dat ze geen geneeskunde hebben gestudeerd met daaropvolgend een specialisatie oogheelkunde. Daarentegen hebben ze wel een vierjarige opleiding in de optometrie gevolgd. Ze kunnen vergeleken worden met kinesisten, hetzij in een andere medische discipline. Een dagelijks evenwichtig functioneren van het menselijk visueel systeem en een verbetering hiervan doormiddel van training of bepaalde technische middelen (lenzen, brillen, prismaglazen, …) is de hoofdzorg van deze groep professionelen.

Oftalmologen, oogheelkundigen of simpelweg oogartsen zijn Medical Doctors die een opleiding geneeskunde hebben aangevuld met een specialisatie in de oogheelkunde. Op een karikaturale manier kunnen we stellen dat zij het visueel systeem bekijken als een machine met onderdelen en ze die onderdelen in een zo goed mogelijke conditie willen brengen voor gebruik. Deze dokters zijn gespecialiseerd in oogheelkundige ingrepen waarbij bijvoorbeeld de oogspieren van positie kunnen veranderd worden voor een gunstigere oogstand. Het later gebruik van deze machine wordt in principe toevertrouwd aan een optometrist die de patient begeleidt zijn ooggewoonten te optimaliseren.

Het moet meest van al benadrukt worden dat beide beroepen van vitaal belang zijn om het beste eindresultaat te bekomen en dat onderling overleg primordiaal is. Betreurenswaardig genoeg wordt in sommige landen en ook in België het nut van de optometrie nog niet naar volle waarde geschat, of erger nog, bestempeld als kwakzalverij. Op de andere pagina’s van deze website wil ik deze these weerleggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*